Palīgs

Grāls lietošanas instrukcijas var apskatīt, lejupielādējot kādu no šiem dokumentiem:

Struktūrvienību/projektu izmantošana algās
Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām
Personīgais konts
Ziņas par darba ņēmējiem
IIN pārskats par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli
Noliktavas uzskaite
Finanšu gada slēgšana
Jauna finanšu gada uzsākšana
Ieraksta kārtas numurs