Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļus iespējams uzskaitīt pēc kontiem, kodiem, kategorijām, lietošanas laikiem, atrašanās vietām (struktūrvienībām), gan arī pēc atbildīgajām personām.

Pamatlīdzekļu nolietojumu ir iespējams rēķināt ne tikai pēc lineārās nolietojuma metodes, tā uzskaita arī nolietojumu UIN vajadzībām. Nolietojumu  ir iespējams rēķināt gan visiem kopā, gan katram pamatlīdzeklim atsevišķi. Gada pārskata vajadzībām ir iespējams sastādīt pamatlīdzekļu kustības pārskatu un izdrukāt inventarizācijas aktu, kā arī izveidot citas uzņēmuma grāmatvedībai un vadībai nepieciešamos pārskatus.