Licences

Licenču cenas* MINIGRĀLS GRĀLS
EUR, bez PVN EUR, bez PVN
Uzņēmuma licence 150.00 500.00
Papildus integrētā uzņēmuma licence*** 50.00 120.00
Daudzuzņēmumu licence*** 470.00 1500.00
Tīkla licence lietotājam** 30.00 60.00

Grāls papildus moduļu cenas EUR, bez PVN
Plānošana un analīze 250.00
Līgumu uzskaite, regulāru rēķinu izdruka 250.00
Ceļazīmes 150.00
Soda % 60.00


* Licence fiziskai vai juridiskai personai lietojot programmu uzņēmuma grāmatvedības datu uzskaitei vienam uzņēmumam uz viena datora ar vienu lietotāju.

** Papildus licence vienam lietotājam izmantojot programmu GRĀLS no datortīkla darba stacijas, ja persona ir iegādājusies GRĀLS uzņēmuma licenci. Ja programmu nepieciešams lietot datortīklā vairākiem lietotājiem, tad jāiegādājas vairākas tīkla licences atbilstoši lietotāju skaitam

*** Ja persona uz sava vārda iegādājas integrēto uzņēmuma licenci, tad tikai tā iegūst tiesības vest grāmatvedības uzskaiti citiem uzņēmumiem, bet tai nav tiesības nodot programmu citu personu lietošanā

* Cenas norādītas bez PVN