Noliktava

Grāls integrētā noliktava piedāvā sekojošas iespējas:

1. ievadīt preces, norādot tām vienību, preču grupu, ražotāju un ražotājvalsti, kā arī piešķirt precēm dažādas cenas. Tāpat, ir iespēja norādīt preču minimālo skaitu noliktavā, kas nozīmē to, ja prece noliktavā būs mazāk kā norādīt, piemēram, 25 gab., tad tā uzrādīsies atskaitē - Minimālais atlikums.

2. preču uzskaite iespējama, norādot partijas Nr. un to derīguma termiņus, kā arī iespējams norādīt papildizmaksas (transports, uzglabāšana u.c.):

Noliktavā pieejamās atskaites ir:

  • Ienākošās preces,
  • Izejošās preces,
  • Apgrozījums un atlikums,
  • Peļņas atskaite,
  • Minimālais atlikums un
  • Izejošās preces pa mēnešiem.