Algas

Funkcionalitāte:

 • Darba algas aprēķins – laika darba, gabaldarba, stundas darba, autoratlīdzības (atvieglojumi, DD un DŅ sociālais nodoklis, IIN, ieturējumi, riska nodeva, izmaksa gan bankā, gan kasē);
 • Darba algas aprēķins, dalot struktūrvienībās/projektos;
 • Darbinieku uzskaite pa nodaļām un grupām;
 • Atvaļinājumu un slimības lapu aprēķini,
 • Regulāru un neregulāru piemaksu izveide;
 • Ar nodokļiem apliekamu un neapliekamu kompensāciju pievienošana un aprēķināšana;
 • Darba laika tabeles – tai skaitā nakts stundas un virsstundas;
 • Darba algas izmaksa (kase, banka);
 • Dokumentu piesaiste darbinieku kartiņās – ievades vai faila pievienošanas veidā.

Atskaites:

 • Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām;
 • Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkums).
 • Ziņas par darba ņēmējiem;
 • Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, IIN un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī;
 • IIN pārskats par fiziskās personas – nerezidenta – gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli LR;
 • Darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu uzskaites karte;
 • Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija;
 • Personīgais konts;
 • Algu lapiņas;
 • Algu saraksts:
 • Izziņas par atvaļinājumiem un slimības lapām;
 • Izmantotie atvaļinājumi;
 • Neizmantotie atvaļinājumi;
 • Dažādas Personāla atskaites (Darbinieka kartiņa, Darbinieku saraksts, Pārbaudes laiks, veselības pārbaudes u.c.);
 • Algu aprēķins;

 

 • Programma ļauj izveidot papildus atskaites pašam pēc saviem ieskatiem un vajadzības, kuras palīdzēs vadības grāmatvežiem plānot ar darbinieku algām saistītās izmaksas.

E-iespējas u.c.:

 • Pārskatu elektroniska deklarēšana VID;
 • Darba algu izmaksas dokumentu eksportēšana uz bankām;
 • Nodokļu maksājumu importēšana uz bankām;
 • Darba algas lapiņu izsūtīšana uz darbinieku e-pastiem;
 • Atskaišu un pārskatu nosūtīšana uz e-pastu/-iem kā arī to izveide PDF formātā;
 • Atskaišu un pārskatu eksports uz Excel.