Līgumu uzskaite, regulāru rēķinu izdruka

Līgumu uzskaite ir integrējams papildus modulis vadības un finanšu uzskaites sistēmai Grāls, kas ir paredzēts līgumu un ar to saistīto rēķinu uzskaitei uzņēmumā. Sistēma paredzēta, lai uzņēmuma grāmatveži, juristi un vadība varētu sekot līdzi līgumu izpildei un rēķiniem, kas saistīti ar šo līgumu apmaksu.

Ar moduli "Līgumi" iespējams:

  • nodrošināt līgumu uzskaiti,
  • veikt līgumu analīzi,
  • regulāru rēķinu izdruka - ja līgums paredz regulārus rēķinus, piemēram, 1 x mēnesī, tad tas ģenerēsies automātiski ar visiem grāmatojumiem, kas nozīmē, ja šādi līgumi ir daudz vai pārsvarā tad ļoti daudz laika var ietaupīt uz regulāru ikmēneša rēķinu sagatavošanu,
  • veidot savstarpēji saistītas atskaites - līgumam piesaistītie rēķini, to skaits, summas u.c.,
  • sekot līdzi līgumu izpildei un rēķinu apmaksai,
  • u.c. darbības.