Pārskatu elektroniskā deklarēšana VIDā

Elektroniskā deklarēšana – integrēts papildus modulis programmā GRĀLS, kurš ir paredzēts deklarāciju un pārskatu iesniegšanai VID elektroniskā veidā.

Pašlaik no sistēmas GRĀLS elektroniski deklarēt ir iespējams sekojošas atskaites:

 • IIN pārskats par fiziskās personas – nerezidenta – gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli LR;
 • Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām;
 • Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkums).
 • Ziņas par darba ņēmējiem;
 • Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, IIN un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī.
 • I. Priekšnodoklis par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem (PVN1);
 • II. Priekšnodoklis par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no ES dalībvalstīm (PVN1);
 • III. Nodoklis par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem (PVN1);
 • Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem ES teritorijā (PVN2);
 • Pievienotās vērtības nodokļa deklarācija (PVN4).
 • Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija.