Apkalpošana

Klientu apkalpošana ar apkalpošanas līgumu

Pakalpojumi tiek sniegti tikai pēc apkalpošanas līguma noslēgšanas un saskaņā ar tā noteikumiem

Apkalpošanas abonēšanas maksa mēnesī MINIGRĀLS GRĀLS
EUR EUR
1 darba vieta 17.22 50.37
2 darba vietas 26.32 -
2-3 darba vietas - 92.34
3 darba vietas 34.43 -
4-6 darba vietas Zvanīt! 117.39
7-10 darba vietas - 184.69
11-15 darba vietas - 231.22
15 un vairāk darba vietas - Zvanīt!

Pakalpojumi, kas iekļauti apkalpošanas abonēšanas cenā
Klientu telefoniskās konsultācijas
Tīkla licences konfigurācija uz servera un lietotāju darba stacijām
Datu arhīva veidošana
Finanšu gada tehniskā slēgšana pēc lietotāja norādītas kontu slēgšanas kārtības
Jauna finanšu gada uzsākšana
Ārkārtas gadījumos (datora bojājumos, elektroenerģijas traucējumos, utt.), iespēju robežās, tiks sniegta palīdzība datu bāzu atjaunošanā un labošanā
Datu ievades kļūdu meklēšana klienta datos, kļūdas izlabošana
Klienta pirmdatu ievades pārbaude
EUR EUR
Klienta apmācība (par 1 stundu) 20.00 20.00
Jaunas atskaites izveidošana vai atskaites formas pielāgošana klienta vajadzībām Zvanīt! Zvanīt!

Klientiem, apmaksājot apkalpošanas maksu par gadu, maksai tiek piemērota atlaide


Klientu apkalpošana bez apkalpošanas līguma

Par zemāk minētajiem pakalpojumiem jāmaksā atsevišķi pēc darba veikšanas. Veicamo darbu apjoms iepriekš tiek saskaņots rakstveidā.

EUR
Klienta apkalpošana, konsultācija (stunda) 60.00
Klienta apmācība (stunda) 60.00

* Cenas norādītas ar PVN