Plānošana un analīze

BUDŽETA PLĀNOŠANA ir integrējams papildus modulis vadības un finanšu uzskaites sistēmai GRĀLS, kurš ir paredzēts ieņēmumu/ izdevumu plānošanai organizācijā. Sistēma paredzēta, lai vadība varētu sekot līdz kā faktiskie ieņēmumi/izdevumi atbilst plānotajam. Īpaši aktuāla šī iespēja varētu būt budžeta iestādēm, kur izdevumi nedrīkst pārsniegt noteikto limitu. Sistēmā ir iespējama ieņēmumu/izdevumu tāmju projektēšana, kur iespējams norādīt plānotos ieņēmumus/izdevumus par mēnešiem vai par gadu, kā arī sīkāk šo plānu var veidot vienai vai vairākām struktūrvienībām. Visi ieņēmumi/izdevumi tiek piesaistīti konkrētam postenim, katram postenim ir iespējams piesaistīt vairākus kontus. Par tāmēm ir iespējams veidot atskaites, kur pārskatāmi ir redzams plānotais budžets, izpildītais, kā arī atlikums. Atskaites iespējams iegūt vairākos šķērsgriezumos.