Grāls

„Grāls” ir vadības un finanšu uzskaites sistēma ar integrētu algu un pamatlīdzekļu uzskaiti. „Grāls” nodrošina pilnīgu uzņēmuma grāmatvedības uzskaiti, atbilstoši jaunākajām LR likumdošanas prasībām. Programma nodrošina pilnu grāmatvedības ciklu, sākot ar pirmdokumentu ievadi un beidzot ar gada pārskata sagatavošanu. Ar programmas palīdzību ir iespējams nodrošināt arī vadības funkcijas – plānošanu un kontroli, kā arī aplūkot datus tiešsaistē (online režīmā) caur internetu. Programma spēj nodrošināt arī datu eksportu un importu.

„Grāls” sastāv no:

„Grālā” visi dati tiek ievadīti vienuviet – finanšu modulī, neatkarīgi no tā vai dokuments ir saistīts ar pamatlīdzekļu uzskaiti vai lietvedības dokumentu ievadi, tādēļ nav nepieciešamība vienus un tos pašus datus vadīt vairākas reizes –ieekonomējas laiks, samazinās iespēja kļūdīties un paaugstinās darba efektivitāte.

Programma nodrošina datu sasaisti, kas ievadītos datus Jums ļaus aplūkot kādā no nākamajiem moduļiem.

„Grālu” vienlaicīgi ir iespējams lietot vairākiem lietotājam, katram piešķirot savu lietotāja vārdu un paroli un tiesības. „Grālā” var vest vadības un finanšu uzskaiti līdz pat 250 firmām.