MiniGrāls

Grāls mini versija paredzēta mikro un maziem uzņēmumiem. Atšķirībā no citām, jau zināmām grāmatvedības programmām, MiniGrāls ir īpaši pielāgots mazo un mikro uzņēmumu vajadzībām, nodrošinot iespēju ērti un sekmīgi organizēt savu grāmatvedību.

Bieži vien mazie uzņēmumi neizmanto visas opcijas, ko piedāvā to lietotās grāmatvedības programmas, tādēļ nereti rodas jautājums – kādēļ pārmaksāt par produktu, kuru neizmantojat pilnībā?

Iepazīstoties ar mikro un mazo uzņēmumu vajadzībām, SIA “Lursoft” izstrādājis sistēmu MiniGrāls, kas iekļauj visas nepieciešamākās grāmatvedības programmas sadaļas, nodrošinot grāmatvedības uzskaiti no pirmdokumentu ievades līdz pat gada pārskata sastādīšanai.

MiniGrāls datorprogrammā ietilpst:

MiniGrāls sadaļa “finanšu uzskaite” nodrošina grāmatvedības dokumentu ievadi, to labošanu, dzēšanu, kopēšanu, grāmatošanu, kontēšanu, atlasi u.c. būtiskas darbības, kā arī iespēju brīvi pārveidot kontu plānu un veikt pilnīgu finanšu datu analīzi.

Algu aprēķina sadaļa ietver tabeles un atvaļinājuma naudas aprēķināšanu, kā arī slimības lapu ievadi. Tāpat arī, izmantojot MiniGrāls programmu, varat ērti mainīt nodokļu likmes un tarifus, kā arī veikt ieturējumus un papildus obligātajām un jau esošajām atskaitēm veidot jaunas.

MiniGrāls pamatlīdzekļu uzskaite sniedz iespēju ievadīt gan pilnīgi jaunus, gan jau esošus pamatlīdzekļus ar sākuma atlikumu un nolietojumu. Tāpat arī programma nodrošina iespēju aprēķināt pamatlīdzekļa nolietojumu gan pēc lineārās, gan atlikumu samazināšanas metodes.

MiniGrāls ir veiksmīgs grāmatvedības datorprogrammas risinājums maziem un mikro uzņēmumiem par īpaši izdevīgu cenu.

Lai iepazītos ar SIA “Lursoft” izstrādātajām grāmatvedības programmām klātienē, aicinām pieteikties bezmaksas demonstrācijai, kuras laikā varēsiet personīgi uzzināt par Grāls un MiniGrāls programmu priekšrocībām.