Soda procenti

SODA % APRĒĶINS ir integrējams papildus modulis vadības un finanšu uzskaites sistēmai Grāls, kas paredzēts soda %aprēķināšanai par kavētiem maksājumiem.

Papildus modulis SODA % APRĒĶINS sniedz iespēju:

  • norādīt katram klientam atsevišķi atšķirīgus soda procentus dienā (par katru kavēto apmaksas dienu);
  • katram klientam piešķirt atšķirīgu apmaksas laiku, kuram beidzoties ar nākamo dienu rēķinās soda %;
  • izrakstīt rēķinus, pavadzīmes iekļaujot soda % ar norādi par kuru dokumentu sods aprēķināts;
  • izrakstīt rēķinu tikai ar soda %;
  • sasaistīt ar līgumu uzskaites moduli (ja ar klientu ir noslēgts līgums ar atšķirīgiem soda procentu nosacījumiem, kā primārais tiks ņemts līgumā norādītā soda procentu likme par katru kavēto maksājuma dienu);
  • iegūt atskaites uz konkrētu datumu par izrakstītajiem rēķiniem un/vai preču pavadzīmēm - rēķiniem (dokumenta Nr., datums, termiņš, dok. veids, struktūra, dok. summa, pamatsumma, dienas, soda %, aprēķinātā soda nauda, klients, pamatojums).

Šis papildus modulis ir ļoti ērti izmantojams kopā ar moduli –Līgumu uzskaite, regulāru rēķinu izdruka. Reģistrējot līgumu katram klientam atsevišķi iespēja norādīt atšķirīgas apmaksas dienas un soda % dienā. Attiecīgi, sagatavojot un drukājot rēķinus, tas tiek ņemts vērā. Ja rēķins nav apmaksāts, nākamajā regulārajā rēķinā var norādīt soda procentus, kas aprēķināti par neapmaksātām dienām līdz nākamā rēķina sagatavošanai.