Palīgs

Grāls lietošanas instrukcijas var apskatīt, lejupielādējot kādu no šiem dokumentiem:

Banka
Kase
Avansa norēķini
PVN taksācijas perioda deklarācija
PVN deklarācija
PVN1 pielikumi
Saimnieciskās darbības žurnāls
Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija
Personāla uzskaite un algu aprēķināšana
Darba laika uzskaites tabele