Palīgs

Grāls lietošanas instrukcijas var apskatīt, lejupielādējot kādu no šiem dokumentiem:

Ziņas par darba ņēmējiem
IIN pārskats par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli
Noliktavas uzskaite
Finanšu gada slēgšana
Jauna finanšu gada uzsākšana
Ieraksta kārtas numurs
Plānošana un analīze