* *

Jaunumi


09
10
2012

GRĀLS – orientēts uz klienta vajadzību apmierināšanu (reklāmas raksts)

Par ko Jūs maksājat?

Analizējam iespējas pret cenu ārzemju kompāniju  piedāvātajiem produktiem un Latvijas uzņēmuma - SIA Lursoft jau 21 gadu tirgū piedāvāto grāmatvedības datorprogrammu GRĀLS. Ar visām programmām ir iespēja vest grāmatvedības uzskaiti no pirmdokumentu ievades līdz gada pārskata sastādīšanai. Tad kur ir atšķirība? Vairākas  ārzemju  kompānijas  piedāvā savu produktu sadalītu sīkās sastāvdaļās – virsgrāmata, algas, pamatlīdzekļi, valūtu uzskaite, kase, banka utt., taču GRĀLĀ to visu var iegūt par vienu cenu un kā nedalītu (kaut gan varētu pārdot atsevišķi un par daudz lielāku samaksu). Bet mūsu arguments ir tikai viens – jebkuram uzņēmumam, kurš darbojas būs vismaz viens darbinieks, lielākoties vismaz viens pamatlīdzeklis, iespējami darījumi valūtā, jo mēs taču esam jau ES, kur pamatvalūta ir EUR – tad kāpēc lai tas viss nebūtu programmā un par vienu cenu?

Latvijā grāmatvedība ir jākārto atbilstoši Latvijas likumiem un tieši Latvijas kompānijas ir tās, kas spēj ātri reaģēt uz šīm izmaiņām. Visam pamatā ir vēl viens ļoti spēcīgs arguments – uzņēmums, kurš pārdod grāmatvedības datorprogrammas arī ir pakļauts likumu mainībai un arī pašam uzņēmumam ir tie paši atskaišu termiņi - jāiesniedz atskaites, pārskati, jāaprēķina pareizi darbinieku algas, jāveic norēķini par nodokļiem ar valsts budžetu. Latvijas uzņēmums ar visu savu būtību ir iekšā šajā biznesa un likumu vidē, tādēļ tieši Latvijas uzņēmums ir elastīgs uz izmaiņām un ir spējīgs ātri veikt izmaiņas savā datorprogrammā, jauninājumus ieviešot klientu grāmatvedības programmā. Vairākām ārzemju kompānijām personāla uzskaite ir atrauta no finansu daļas un ir kā atsevišķa programma, savukārt mūsu skatījums – tā ir tik ļoti saistīta ar algu aprēķināšanu, finansu stāvokli, darba laika uzskaiti, ka tai jābūt vienā programmā. Kā gan grāmatvedis aprēķinās vidējo izpeļņu, ja nebūs darba laika uzskaite, jo Darba likums paredz vidējo izpeļņu rēķināt ņemot vērā tieši nostrādātās dienas? Šādas un daudzas citas lietas programmā GRĀLS ir pašsaprotamas un tiek piedāvātas vienā sistēmā. Ko mēs piedāvājam? Mēs –  SIA  Lursoft,  esam  šeit, esam sasniedzami, ar lielu pieredzi dažādu projektu ieviešanā un mūsu mērķis ir strādāt klientam. Sistēmā GRĀLS piedāvājam:

 • finanšu uzskaites un analīzes sistēmu, kurā ir ļoti daudz atskaites tieši vadītājiem (piemēram, uzņēmuma ieņēmumu analīze pa mēnešiem un pa gadiem),
 • algu aprēķinu (tabeles, atvaļinājuma naudas aprēķināšana, slimības lapu ievade, regulāru un neregulāru piemaksu un prēmiju ievade un aprēķināšana, iespēja veikt ieturējumus, iespēja pašam mainīt nodokļu likmes un tarifus, kā ar iespēja pašam, papildus obligātajām un esošajām atskaitēm, veidot jaunas),
 • pamatlīdzekļu  analītiska  uzskaite (iespēja ievadīt jaunus un pamatlīdzekļus ar sākuma atlikumu un nolietojumiem, iespēja rēķināt nolietojumu gan pēc lineārās metodes, gan atlikuma  samazināšanas  metodes, nolietojumu  piedāvājam  aprēķināt katram atsevišķi, gan visiem kopā, iegūt visdažādākās atskaites pēc sev vajadzīgiem kritērijiem u.c.),
 • uzņēmuma līgumu uzskaites sistēmu ar iespēju sagatavot un drukāt regulāros  rēķinus  neatkarīgi  no  to daudzuma visus kopā, nevis katru atsevišķi,
 • budžeta plānošana, izpildes kontrole un analīze,
 • automātiska soda procentu aprēķināšana (norādot tikai soda procentus un apmaksas termiņu, sistēma automātiski aprēķina soda naudu par nokavētām apmaksas dienām),
 • pārskatu elektronisko deklarēšanu VIDā u.c.

Kas nav mazsvarīgi, mēs klientam piedāvājam apkalpošanu visu sadarbības laiku un, ja nepieciešams, arī pēc tam. Operatīvākai klientu apkalpošanai jau vairākus gadus strādājam izmantojot interneta starpniecību – attālinātā apkalpošana. Tas ļauj klientu apkalpot tūlīt – ātri, ērti, saprotami. Apmācību veicam katram klientam individuāli. Tā ir iespēja apmācības ātrumu pielāgot savām spējām, savām vajadzībām- iespēja sistēmā izmēģināt tieši tādus paņēmienus, ko būs nepieciešams izmantot darbā konkrētam klientam. Svarīgs faktors pirkšanas lēmuma pieņemšanas procesā ir iepazīties ar piedāvātās datorsistēmas iespējām. Veltot tikai  vienu  stundu  laika, mēs Jūs iepazīstināsim ar GRĀLS iespējām BEZMAKSAS.

Pieteikšanās

Finansējuma saņēmējs SIA Lursoft ir noslēdzis 09.07.2009. līgumu Nr. L-JPI-09-0011 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta "SIA Lursoft rūpniecisks pētījums un eksperimentāla izstrāde jauna elektroniska grāmatvedības un biznesa vadības rīka izstrādei" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

Projekta aktivitāšu īstenošanas gaita:

 • Iepirkuma plāna sagatavošana un iesniegšana LIAA, izpildīta puse no 2. aktivitātes “Prasību specificēšana”, kuras rezultāts ir apkopots rūpnieciskā pētījuma rezultāts vienā kompleksā sistēmas prasību specifikācijā. Pirmajā ceturksnī iesākta arī daļa no 3. aktivitātes “Sistēmas projektēšana”.
 • Otrajā ceturksnī pabeigta 2. aktivitāte “Prasību specificēšana”, daļa no 3. aktivitātes “Sistēmas projektēšana”.
 • Trešajā ceturksnī turpinās 3. aktivitātes posms “Sistēmas projektēšana” un uzsākta 4. aktivitāte “Sistēmas kodēšana”.
 • Ceturtajā ceturksnī noslēdzas 3. aktivitāte “Sistēmas projektēšana” kā rezultātā tika izveidots detalizēts sistēmas projektējuma apraksts, kas ietver pētnieciskās darbības rezultātu un arīdzan ir galvenais šis aktivitātes rezultāts. Turpinās darbs 4. aktivitātē “Sistēmas kodēšana”.
 • Piektajā ceturksnī turpinās darbs 4. aktivitātē “Sistēmas kodēšana” un uzsākts pēdējais posms 5. aktivitātē “Sistēmas testēšana”.
 • Pabeigti eksperimentālās izstrādes posmi - 4. posms “Sistēmas kodēšana” un 5. posms “Sistēmas testēšana”.