* *

Jaunumi


21
11
2014

20% atlaide 2015.gada Grāls apkalpošanas abonēšanas maksai

Cienījamie Grāls klienti!

Pateicamies par Grāls izmantošanu savā ikdienas darbā! Novērtējot mūsu sadarbību, piedāvājam pieteikties 20% atlaidei Grāls apkalpošanas abonēšanas maksai, maksājot uzreiz  par visu 2015.gadu.

22
04
2014

Nolietojuma dzēšana visiem pamatlīdzekļiem vienlaikus

Darām zināmu, ka Grāls sistēmā ir izveidota iespēja dzēst nolietojumu gan pēc lineārās, gan pēc atlikumu samazināšanas metodes visiem pamatlīdzekļiem vienlaikus.

01
04
2014

Izmaiņas mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijā un tās aizpildīšanas kārtībā

Informējam, ka Grāls klientiem ir pieejamas izmaiņas, kas veiktas pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.819 (http://likumi.lv/doc.php?id=218079).

10
12
2013

Likmju maiņa algu aprēķinu vajadzībām

Vēlamies vērst Jūsu uzmanību veicamajām darbībām, mainoties nodokļu likmēm:

27
11
2013

-20% atlaide Grāls gada apkalpošanas abonēšanas maksai

Ļ.cien., Grāls klienti!

Ar šo vēlamies darīt zināmu, ka varat sākt pieteikties -20% atlaides saņemšanai Grāls apkalpošanas abonēšanas maksai par 2014.gadu, tādējādi ietaupot atkarībā no ikmēneša samaksas lieluma:

09
09
2013

Rēķinu un PVZ noformēšana paralēlās atspoguļošanas periodā

Pamatojoties uz izmaiņām, kas skar rēķinu un PVZ noformēšanu paralēlās atspoguļošanas periodā, ko reglamentē Euro ieviešanas kārtības likums (EIKL) 13.pants un tā 2.daļā noteiktais

01
07
2013

„Nostrādāto stundu skaits mēnesī” Ziņojumā par VSAOI no darba ņēmēja darba ienākumiem, IIN un URN pārskata mēnesī

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.827 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli, no 1.jūlija darba devējam ir pienākums ziņojumā norādīt informāciju par katra darba ņēmēja nostrādāto stundu skaitu mēnesī.

01
07
2013

Ziņas par darba ņēmējiem

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.827 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas stājās spēkā 2013.gada 22.februārī, Grāls sistēmā ir iespējams sagatavot atskaiti „Ziņas par darba ņēmējiem” ar iespēju norādīt darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) kodu atbilstoši Profesiju klasifikatoram.

12
02
2013

PVN taksācijas perioda deklarācija

Grāls sistēmā ir iespējams sagatavot PVN taksācijas perioda deklarāciju sekojošām atskaitēm importēšanai EDS sistēmā:

28
11
2012

-20% apkalpošanas abonēšanas maksai

Ar šo vēlamies darīt zināmu, ka arī 2013. gadam piedāvājam  iespēju  veikt apkalpošanas abonēšanas maksu par gadu ievērojami ietaupot atkarībā no ikmēneša samaksas lieluma:

Finansējuma saņēmējs SIA Lursoft ir noslēdzis 09.07.2009. līgumu Nr. L-JPI-09-0011 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta "SIA Lursoft rūpniecisks pētījums un eksperimentāla izstrāde jauna elektroniska grāmatvedības un biznesa vadības rīka izstrādei" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

Projekta aktivitāšu īstenošanas gaita:

  • Iepirkuma plāna sagatavošana un iesniegšana LIAA, izpildīta puse no 2. aktivitātes “Prasību specificēšana”, kuras rezultāts ir apkopots rūpnieciskā pētījuma rezultāts vienā kompleksā sistēmas prasību specifikācijā. Pirmajā ceturksnī iesākta arī daļa no 3. aktivitātes “Sistēmas projektēšana”.
  • Otrajā ceturksnī pabeigta 2. aktivitāte “Prasību specificēšana”, daļa no 3. aktivitātes “Sistēmas projektēšana”.
  • Trešajā ceturksnī turpinās 3. aktivitātes posms “Sistēmas projektēšana” un uzsākta 4. aktivitāte “Sistēmas kodēšana”.
  • Ceturtajā ceturksnī noslēdzas 3. aktivitāte “Sistēmas projektēšana” kā rezultātā tika izveidots detalizēts sistēmas projektējuma apraksts, kas ietver pētnieciskās darbības rezultātu un arīdzan ir galvenais šis aktivitātes rezultāts. Turpinās darbs 4. aktivitātē “Sistēmas kodēšana”.
  • Piektajā ceturksnī turpinās darbs 4. aktivitātē “Sistēmas kodēšana” un uzsākts pēdējais posms 5. aktivitātē “Sistēmas testēšana”.
  • Pabeigti eksperimentālās izstrādes posmi - 4. posms “Sistēmas kodēšana” un 5. posms “Sistēmas testēšana”.