Apkalpošana

Klientu apkalpošana ar apkalpošanas līgumu

Pakalpojumi tiek sniegti tikai pēc apkalpošanas līguma noslēgšanas un saskaņā ar tā noteikumiem

Apkalpošanas abonēšanas maksa MINIGRĀLS GRĀLS
EUR EUR
1 darba vieta 17.22 50.37
2 darba vietas 26.32 -
2-3 darba vietas - 92.34
3 darba vietas 34.43 -
4-6 darba vietas Zvanīt! 117.39
7-10 darba vietas - 184.69
11-15 darba vietas - 231.22
15 un vairāk darba vietas - Zvanīt!

Pakalpojumi, kas iekļauti apkalpošanas abonēšanas cenā
Klientu telefoniskās konsultācijas
Tīkla licences konfigurācija uz servera un lietotāju darba stacijām
Datu arhīva veidošana
Finanšu gada tehniskā slēgšana pēc lietotāja norādītas kontu slēgšanas kārtības
Jauna finanšu gada uzsākšana
Konsultācijas grāmatvedības uzskaites jautājumos
Ārkārtas gadījumos (datora bojājumos, elektroenerģijas traucējumos, utt.), iespēju robežās, tiks sniegta palīdzība datu bāzu atjaunošanā un labošanā
Datu ievades kļūdu meklēšana klienta datos, kļūdas izlabošana
Klienta pirmdatu ievades pārbaude
Transporta izdevumi (stunda)****
EUR EUR
Klienta apmācība 17.22 17.22
Datu konvertācija katrai firmai 86.08 86.08
Jaunas atskaites izveidošana vai atskaites formas pielāgošana klienta vajadzībām Zvanīt! Zvanīt!

**** Klientiem ar apkalpošanas līgumu 1 stunda bez maksas


Klientu apkalpošana bez apkalpošanas līguma

Par zemākminētajiem pakalpojumiem jāmaksā atsevišķi pēc darba veikšanas un Apkalpošanas akta sastādīšanas

EUR
Klientu telefoniska konsultācija 7.11
Klientu apkalpošana (stunda) 86.08
Klientu apmācības (stunda) 17.22
Datu konvertācija katrai firmai 86.08

Transporta izdevumi

Maršruts Cena
EUR
Rīga 12.05
Jelgava 24.10
Ogre 24.10
Bauska 24.10
Tukums 24.10
Sigulda 24.10
Ādaži 24.10
Saulkrasti 24.10
Valmiera 36.16
Aizkraukle 36.16
Dobele 36.16
Maršruts Cena
EUR
Talsi 36.16
Kuldīga 36.16
Saldus 36.16
Liepāja 48.21
Alūksne 48.21
Madona 48.21
Daugavpils 48.21
Ventspils 48.21
Skrunda 48.21
Gulbene 48.21

* Cenas norādītas ar PVN